Cyabond®

İletişim

Ürünler Servisler Uygulamalar Teknik Bilgi Kalite Haberler Broşür ve Katalog Ana Sayfa


Cyabond® ürünleri aşağıdaki temel gruplara ayrılırlar:

• Cyanoacrylate’ lar
Cyanoacrylate’ lar, ortamdaki nem ve sürüldükleri yüzeyin alkalin özelliği sayesinde kürleşen yapıştırıcılardır. Hızlı bir kürleşme ve yüksek kuvvet elde etmek için, yapıştırılan parçalar arasındaki boşluk mümkün olduğunca az olmalıdır. Cam hariç hemen hemen tüm malzemelerin, ve genellikle küçük parçaların yapıştırılması için uygundurlar.

• MDF Profil Yapıştırma Seti
Cyabond® MDF Profil Yapıştırma Seti, çok yüksek viskoziteli özel bir cyanoacrylate yapıştırıcı ve hızlandırıcıdan oluşur. MDF profillerin 45° açılı ek yerlerinin hızlı ve sağlam bir şekilde birleştirilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

• Anaerobikler
Anaerobikler, oksijenle temasları kesildiği, ve metalle temas ettiklerinde kürleşen yapıştırıcılardır. Anaerobik yapıştırıcılar sanayide vida gevşemezlik, sızdırmazlık ve sıkı geçme malzemesi olarak kullanılırlar.

• Yapısal Akrilikler
Yapısal akrilikler oda sıcaklığında bir aktivatör yardımıyla, veya iki komponentin birbirine karıştırılması yoluyla kürleşirler. Yüksek darbe mukavemeti, boşluk doldurma kabiliyeti ve ortam şartlarına dayanım sayesinde, büyük yapısal parçaların yapıştırılması için çok uygundurlar.

• UV / Görünür Işık ile Kürleşen Yapıştırıcılar
Bu tür yapıştırıcılar, UV veya görünür ışığa maruz kaldıklarında kısa sürede kürleşirler. Kürleşme hızı ışığın şiddetine ve dalga boyuna bağlıdır. Işığın yapıştırıcı tabakasına ulaşabilmesi için, yapıştırılan parçalardan en az birinin ışık geçiren bir malzeme olması gereklidir. Bu nedenle cam ve şeffaf plastik türü malzemelerin yapıştırılmasında tercih edilirler.

• Özel Ürünler
Sanayideki belirli bir üretim şekli için özel olarak geliştirilmiş yapıştırıcı, kaplama/dolgu malzemeleri ve solventleri kapsar.

• Ekipmanlar
Uygun Cyabond® yapıştırıcısının seçiminden sonra, yapıştırıcının ürün montaj prosesine en iyi şekilde entegre edilmesinde de size yardımcı olmaktayız. Cyabond® ’ un komple ekipman serisi standart valfler ve basınç tanklarından, komple anahtar teslimi çözümlere kadar uzanmaktadır.

New Page 1
cyanoacrylate
mdf profil yapıştırma
anaerobik
yapısal akrilik
uv / görünür ışık
yüksek sıcaklık serisi
özel ürünler
dozaj ekipmanları
 © 2002, Analiz Corp.

 742