Cyabond®

İletişim

Ürünler Servisler Uygulamalar Teknik Bilgi Kalite Haberler Broşür ve Katalog Ana Sayfa

Bu bölümde, Cyabond® yapıştırıcılarından en yüksek performansı elde etmek için bilinmesi gereken genel bilgiler özetlenmiştir :

· Yüzey Hazırlama
Yapıştırmanın nihai kuvvetini belirleyen en önemli faktör adhezyon, yani yüzey ile yapıştırıcının birbirine tutunma (valans kuvvetleri ve mekanik kenetlenme yoluyla) kuvvetidir. Adhezyon kuvvetinin artırılması ise, ancak iyi bir yüzey hazırlığı ile mümkündür.

· Sıcaklığın Etkileri
Yapıştırıcının raf ömrünü, kürleşme hızını ve uzun vadedeki performansını etkileyen en önemli çevresel faktör sıcaklıktır. Sıcaklığın etkilerinin iyi anlaşılması ve kontrolu yapıştırma uygulamanızın başarısını büyük ölçüde artıracaktır.

· Raf Ömrü ve Depolama
Yapıştırıcılar için tavsiye edilen depolama şartlarına uyarak, yapıştırıcı sarfiyatınızı önemli ölçüde azaltabilir, ve yapıştırıcınızın belirtilen raf ömrünün sonuna kadar en yüksek performansı sağlayacağından emin olabilirsiniz.

· Sözlük
Yapıştırıcılar ile ilgili araştırma yaparken, teknik metinlerde karşınıza çıkabilecek başlıca yapıştırıcı terimlerinin açıklamaları için bu sözlükten faydalanabilirsiniz.

· Malzeme Güvenlik Bilgi Formları & Teknik Bilgi Formları
Yapıştırıcının, birleştirilmesi istenen parçalara uygunluğunun belirlenmesinde; ve işyeri güvenliği / işçi sağlığı / çevre yönünden tehlikeleri olup olmadığının bilinmesinde Teknik Bilgi Formları ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından faydalanılır.

 Genel Bakış
 Yüzey Hazırlığı
 Sıcaklık Etkisi
 Raf Ömrü ve Depolama
 Sözlük
 MGBF & TBF
 © 2002, Analiz Corp.

 741