Cyabond®

İletişim

Ürünler Servisler Uygulamalar Teknik Bilgi Kalite Haberler Broşür ve Katalog Ana Sayfa

Kürleşme ve Üretim Hızlarının Kontrolu

Birçok çevresel şart, yapıştırıcıların kürleşmesini ve uzun vadedeki performansını etkiler. En belirgin çevresel faktörlerden biri sıcaklıktır. Sıcaklıktaki küçük değişiklikler, yapıştırıcının kürleşme hızında ve raf ömründe büyük değişikliklere neden olabilir. Yapıştırıcıların birçoğunun maksimum sürekli çalışma sıcaklığı vardır, ve uzun süreyle daha yüksek sıcaklıklara maruz kalırlarsa performansları önemli ölçüde azalır. Cyabond®, sıcaklığın ve diğer çevresel şartların uygulamanız üzerindeki potansiyel etkilerini önlemek veya kontrol etmek amacıyla bazı esasları aşağıda özetlemiştir.

Ortam Sıcaklığının Etkisi

Yapıştırıcının uygulandığı ve kullanıldığı sıcaklık, kürleşme süresini etkiler. Cyabond® Teknik Bilgi Formlarında yer alan tüm kürleşme süreleri 23 °C ortam sıcaklığı için verilmiştir.

Anaerobik ürünler, 2-komponentli epoksiler, ve güçlendirilmiş akrilikler, kullanıldıkları ortamdaki sıcaklık artış ve düşüşünden etkilenirler. Genel bir kural olarak; sıcaklıktaki her 8 °C artış için kürleşme süresi yarıya düşer. Tersine, eğer sıcaklık 8 °C azalırsa, kürleşme süresi iki katına çıkar.

Tek komponentli epoksilerin kürleşmesi Teknik Bilgi Formunda belirtilen yüksek sıcaklıklarda başladığı için, ortam sıcaklığındaki sıradan değişmelerden etkilenmezler.

UV ile kürleşen yapıştırıcılar, UV ışığına maruz kalarak kürleştikleri için, ortam sıcaklığındaki değişmeler kürleşme hızlarını etkilemez. Bazı türleri güneş ışığına maruz bırakıldıklarında kürleşseler de, bu yöntem tavsiye edilmez.

Cyanoacrylate’ lar yüzeydeki nem ile kürleşirler ve kürleşme hızları ortam sıcaklığından az etkilenir. Ancak, ortamdaki ve yüzeydeki nem oranı, ve yapıştırılacak yüzeylerin asit / baz özelliği cyanoacrylate’ ları etkiler.

Servis Sıcaklıkları

Cyabond® yapıştırıcıları genel olarak organik kimyasallardır ve bu nedenle sıcaklık sınırları 150 ila 180 °C’ dir. Gerçek sıcaklık sınırları yapıştırıcı grubuna göre değişir, fakat genel bir bilgi olarak aşağıda verilmiştir. Lütfen ilgilendiğiniz ürüne ait Teknik Bilgi Formuna bakınız.

Cyanoacrylate’ lar -80 ile +10 °C arası
Anaerobik’ ler -65 ile +204 °C arası
Güçlendirilmiş akrilikler -65 ile +150 °C arası
2-komponentli epoksiler -50 ile +150 °C arası
Tek komponentli epoksiler -55 ile +180 °C arası
UV ile kürleşenler -40 ile +150 °C arası

 Genel Bakış
 Yüzey Hazırlığı
 Sıcaklık Etkisi
 Raf Ömrü ve Depolama
 Sözlük
 MGBF & TBF
 © 2002, Analiz Corp.

 460