Cyabond®

İletişim

Ürünler Servisler Uygulamalar Teknik Bilgi Kalite Haberler Broşür ve Katalog Ana Sayfa

Tüm Cyabond® yapıştırıcıları, bir yandan müşterilerimiz tarafından talep edilen performans özelliklerini sağlarken, diğer yandan da mümkün olduğunca güvenli olacak şekilde formüle edilmektedirler. Fakat yapıştırıcılar neticede kimyasal maddelerdir, bu nedenle ciltle ve gözle temas etmelerini engellemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Müşterilerimizi bu yönden desteklemek ve üretim proseslerinin güvenliğini sağlamak için, Cyabond® ürünlerinin güvenli kullanımıyla ilgili rutin eğitimler mevcuttur.

Yapıştırıcıların Kullanılması Esnasında Dikkate Alınacak Hususlar

Her tür kimyasalın kullanımında olduğu gibi, yapıştırıcı ile temas eden tüm personelin yeterli derecede eğitilmesi, güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesi için şarttır. Kullanım ve temas ile ilgili genel tavsiyelerin anlaşılması, işçi güvenliğini sağlamanın uzun vadeli garantisidir.

· Genel Temas 
Temiz çalışma pratiği geliştirerek ve doğru kişisel koruma ekipmanları kullanarak yapıştırıcının cilt ile temasını engelleyiniz. Cyanoacrylate yapıştırıcılar cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırabilirler. Cyanoacrylate yapıştırıcılar ile çalışırken, koruyucu ve geçirimsiz eldivenler ve koruyucu gözlükler takılması şarttır. Yapıştırıcı ile çalışırken, pamuk ve benzeri malzemelerden yapılmış emici eldivenler kesinlikle kullanılmamalıdır. Yapıştırıcı ile çalıştıktan sonra, ve özellikle yemek yemeden önce mutlaka ellerinizi yıkayınız.

· Gözle Temas
Uygun koruyucu gözlük takarak, yapıştırıcının gözünüze sıçramasını önleyiniz.

· Yanıcılık
Bazı yapıştırıcılar – özellikle yapısal akrilikler, aktivatörler ve hızlandırıcılar – yanıcıdırlar, ve kıvılcım kaynakları ve alevden uzakta depolanmalı ve kullanılmalıdırlar. Yapıştırıcıların bulunduğu ve kullanıldığı alanlarda kesinlikle sigara içilmemelidir.

· Temizleme ve Çöpe Atma
Solventler, parçaların ve ekipmanın temizlenmesinde kullanılabilir, ancak cildin temizlenmesinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Kürleşmemiş yapıştırıcının çöpe atılmasında yerel kanunlara uyulmalıdır; tamamen kürleşmiş yapıştırıcılar ise çöpe atma yönünden genellikle tesirsiz – reaksiyona girmeyen – malzemeler olarak kabul edilirler. Çöpe atma ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen ilgili ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’na bakınız. Döküntüler, kum veya diğer emici malzemeye emdirilerek toplanmalı, ve daha sonra uygun şekilde çöpe atılmak üzere kaplara yerleştirilmelidir.

· Havalandırma / Hava Emme
Çalışma ortamındaki buhar veya koku seviyesini kontrol etmek amacıyla havalandırma ve/veya hava emme sistemleri kullanıldığında, hava akımının her zaman yapıştırıcıyı kullanan personelden uzaklaşan yönde olmasına dikkat ediniz.

 Genel Bakış
 Güvenlik ve Çevre Hiz.
 Ek Yeri Tasarımı
 Teknik Servis
 Dozajlama ve Montaj
 Müşteri Hizmetleri
 © 2002, Analiz Corp.

 196